De beleggingsverzekering werd bij haar ontstaan zo’n 20 jaar geleden vooral aangeboden als een alternatief beleggingsinstrument. Gaandeweg werd zij ook geprofileerd als instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning.

De jongste tijd hebben heel wat officiële instanties (Rulingdienst, Federale belastingadministratie en Vlaamse Belastingdienst) over het gebruik van de beleggingsverzekering als instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning hoogst verrassende standpunten ingenomen. Sommige daarvan zijn opvallend ‘meegaand’ voor de belastingplichtige, andere roepen in omgekeerde richting ernstige bezwaren op of zijn zelfs vlakaf in strijd met de wet. Wat ook opvalt is dat er tussen de voormelde officiële instanties onderling soms diametraal tegengestelde standpunten worden ingenomen. Vooral in Vlaanderen zijn diverse standpunten van de Vlaamse belastingdienst in fiscale middens en in de pers stevig op de korrel genomen. Wat zelfs geleid heeft tot decreetsaanpassingen.

Na kort de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument te hebben belicht, wil dit seminarie de regels inzake de toepassing van de erf- en schenkbelasting overlopen. Dit alles als aanloop naar de bespreking van een aantal configuraties in een perspectief van vermogensoverdracht en successieplanning, waar de jongste tijd wel wat om te doen is in het licht van de voormelde - soms tegenstrijdige - standpunten van diverse officiële instanties.

Programma

Een greep uit de thema’s die aan bod komen:

 • Beleggingsverzekering en roerende fiscaliteit (mede in een vergelijkende context met andersoortige beleggingsinstrumenten)
 • Hoe zit het met de internationale financiële gegevensuitwisseling?
 • Hoe is de belegger beschermd indien de verzekeraar zou kapseizen?
 • Wat zijn de basismechanismen rond de toepassing van erfbelasting op een levensverzekering?
 • Moet een met gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot erfbelasting betalen op zijn eigen polis die verder loopt na het overlijden van zijn mede-echtgenoot (hierover circuleren ondertussen al drie uiteenlopende standpunten van ‘officiële instanties’)?
 • Moet er bij een levensverzekering die nog niet tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekeringnemer toch al onmiddellijk erfbelasting betaald worden (de administratie vindt van wel…)?
 • In welke omstandigheden kan men een levensverzekering laten registreren onder het stelsel van de naar erfbelasting toe bevrijdende schenkbelasting? Een ruling verduidelijkt.
 • Volgens de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) wordt een verzekeringsgift dubbel belast: eerst schenkbelasting bij de verzekeringsgift en later nog eens erfbelasting bij het overlijden van de schenker: wat zijn de uitwegen en wat is de draagwijdte van het (ontwerp)decreet in dit verband?
 • Ook inzake de levensverzekering ter kanalisering van conventionele terugkeer is er wat fiscale heisa geweest. De rust lijkt weergekeerd te zijn. Quid?
 • Wat heeft een beleggingsverzekering met twee verzekeringnemers en twee verzekerden te bieden in een perspectief van wederzijdse zelfbescherming tussen partners (naar het beeld van aanwas- en tontinecontacten)? Ook hierover heeft Vlabel zich uitgesproken, terwijl de federale rulingdienst eveneens nieuwe inzichten geeft.

Docent(en)

Bart Chiau

Bart Chiau is trainer in successieplanning, fiscaliteit en verzekeringen. Sinds 2007 is Bart gastprofessor aan de UGent waar hij de cursussen 'Verzekeringsmanagement' en ‘Personal Financial Planning' doceert. Hij is ook auteur van de 'Gids Samenlevingsvormen, ‘Levensverzekeringen in het kader van successieplanning' en ‘Successieplanning voor beginners'. Naast docent voor Fiscaal Informatief verzorgt Bart ook seminaries voor Van Belleghem Opleidingen. Hij publiceert regelmatig artikels over verzekeringen en fiscaliteit, zowel voor gedrukte als online media.

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (3 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming FSMA Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - verzekeringen (4 punten)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (3 lesuren)
 • Attest permanente vorming IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (3 lesuren)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven