Na deze praktijknamiddag zal u in staat zijn om:

 • een overeenkomst co-makelaar op te stellen
 • AssurMiFID correct toe te passen (werken met sectorfiches, eigen fiches aanmaken)
 • de zorgplicht toe te passen (passendheids- en geschiktheidstest uitvoeren)
 • interne instructies te maken voor belangenconflicten
 • zich in te dekken tegen het wettelijk vermoeden van aansprakelijkheid

Bestemd voor

Tussenpersonen in verzekeringen en hun medewerkers, PCP’ers, VVD’ers.

Programma

Uw docent behandelt o.m. de volgende thema’s:

 • de keuze van het statuut (makelaar, verbonden of niet-verbonden agent, subagent, co-makelaar)
 • de informatiefiche naar de klant
 • de sectorfiches BOAR en leven
 • tips voor de zorgplicht
 • voorbeeld van intern richtlijn belangenconflicten
 • praktisch voorbeeld van opmaak en verzending per mail of per brief
 • voorbeelden van de door de docent gebruikte documenten

Docent(en)

Luc Devlamynck

Luc Devlamynck is sinds 1982 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is tevens geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega's van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij reeds vele jaren voor-zitter van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Praktische informatie

Prijs: 149 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Documentatie:

Als deelnemer ontvangt u een kopie van de slides.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (3 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming FSMA Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - verzekeringen (3 punten)
 • Attest permanente vorming IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (3 lesuren)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven