Tijdens dit seminarie gaan wij vooral in op de vraag: met welke instrumenten kunnen de successierechten in hoofde van de “erfgenamen” zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de “erflater” op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Zo wordt de “planning” bekeken op het vlak van:

 • het huwelijksvermogensrecht
 • de testamenten
 • schenkingen: soorten (notarieel, handgift, bankgift, de onrechtstreekse, voor een buitenlands notaris, enz.); mogelijkheden om de “inkomsten” op het geschonken vermogen te behouden; voorwaarden en lasten, te koppelen aan een schenking

de “beheersvehikels”: commanditaire vennootschap op aandelen; de burgerlijke maatschap

 • het “onroerend vermogen”, o.a. verkoop met kwijtschelding van prijs; gefractionneerde schenking; aankoop in conventionele mede-eigendom
 • de levensverzekering

Bestemd voor

Zaakvoerders en medewerkers van verzekerings-, bank-, immobiliën- en boekhoudkantoren, met een goede basiskennis van het thema erf- en successierechten. Deze kennis kan verder worden uitgediept via de opleiding 'Erf- en successierecht' (docent: Lieven Van Belleghem)

Docent(en)

Jo Stremersch

Jo Stremersch werd in 1992 directeur van het Instituut voor Persoonlijke Financiële Planning (IPFP), dat begin 2004 werd omgevormd tot het kantoor Stremersch, Van Broekhoven & Partners. Het Instituut werd opgericht door Prof. Dr. E. Van Broekhoven met als doel privé-personen te helpen bij het nemen van de juiste financiële beslissingen. Jo Stremersch heeft tot op heden meer dan tweeduizend privé-personen bijgestaan in de opmaak van hun persoonlijk financieel plan.

Praktische informatie

Prijs: 199 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Documentatie:

Als deelnemer ontvangt u een kopie van de slides en de tekstcursus 'Successieplanning'.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (7 lesuren)
 • Attest permanente vorming FSMA Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - bank (4 punten)
 • Attest permanente vorming FSMA Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - verzekeringen (4 punten)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (7 lesuren)
 • Attest permanente vorming IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (7 lesuren)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven