De thematiek van erf- en schenkbelasting is een complex en steeds actueler gegeven. Heel wat mensen zoeken de juiste professionele begeleiding. Of u nu in de verzekeringssector, het bankwezen of als boekhouder werkt, u moet correct en snel kunnen antwoorden op vragen van klanten.

Tijdens deze studienamiddag geeft specialist Bart Chiau u een praktijkgericht overzicht van de Vlabel-standpunten inzake schenkbelasting. U krijgt ook een update van de laatste ontwikkelingen inzake erfbelasting, inclusief een vooruitblik naar de modernisering van het erfrecht (met o.a. aanpassing van de erfrechtelijke reserve, de mogelijkheid om bij leven een erfovereenkomst te sluiten, waardering van goederen op moment van schenking, beperking van wettelijke samenwoning tot liefdesrelaties, …).

Alle behandelde onderwerpen worden vanuit een zo breed mogelijke invalshoek benaderd, zodat u uw kennis kunt aanscherpen over een ruim palet van optimalisatietechnieken. U krijgt o.a. meer info over nieuwe wetgeving, rulingpraktijk, rechtspraak en doctrine.

Programma

1. Schenkbelasting

 • Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik
 • Schenking met zuiver en optioneel beding van terugkeer
 • Schenking onder opschortende voorwaarde van vooroverlijden schenker
 • Verzekeringsgift
 • Schenking van vruchtgebruik
 • Gekruiste schenking tussen echtgenoten
 • Eenzijdige en gekruiste schenking tussen echtgenoten met fideicommissum de residuo
 • Inbreng in huwelijksgemeenschap en schenking
 • Uitbreng uit huwelijksgemeenschap
 • Uitbreng uit huwelijksgemeenschap en schenking
 • Verzaking aan conventioneel beding van terugkeer
 • Tenlasteneming schenkbelasting

2. Erfbelasting

 • Clausules in huwelijkscontracten (keuzebeding onder last, finaal verrekenbeding)
 • Schenkingen aan afstammelingen: mogelijkheden van inkomsten- en controlebehoud
 • Schenkingen tussen echtgenoten
 • Overdrachten tussen niet-gehuwden
 • Verzekeringsgiften
 • De kaasroute
 • De burgerlijke maatschap als controlevehikel
 • Testamenten (o.a. duo-legaat)

Docent(en)

Bart Chiau

Bart Chiau is trainer in successieplanning, fiscaliteit en verzekeringen. Sinds 2007 is Bart gastprofessor aan de UGent waar hij de cursussen 'Verzekeringsmanagement' en ‘Personal Financial Planning' doceert. Hij is ook auteur van de 'Gids Samenlevingsvormen, ‘Levensverzekeringen in het kader van successieplanning' en ‘Successieplanning voor beginners'. Naast docent voor Fiscaal Informatief verzorgt Bart ook seminaries voor Van Belleghem Opleidingen. Hij publiceert regelmatig artikels over verzekeringen en fiscaliteit, zowel voor gedrukte als online media.

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (3.5 lesuren)
 • Attest permanente vorming FSMA Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - verzekeringen (4 punten)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (3.5 lesuren)
 • Attest permanente vorming IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (3.5 lesuren)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven