De afgelopen jaren werd de witwaswetgeving meermaals gewijzigd. Zo was er de wet van 12 januari 2004, en nadien de samenloop met de Europese Spaarrichtlijn. De Programmawet van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007) wijzigde opnieuw op ingrijpende wijze de witwaswetgeving. En uiterlijk op 26 juni 2017 moet de vierde Europese Witwasrichtlijn in Belgisch recht omgezet zijn.

Welke indicatoren moet u als cijferberoeper nauwgezet in het oog houden? Hoe kunnen zij uw aansprakelijkheid eventueel in gevaar brengen? Quid de rol van strafrechters, die meer en meer veroordelingen uitspreken, al dan niet in combinatie met fiscale fraudedossiers, waarbij het parket ook de adviseurs vaak in de procedure mee betrekt?

In dit seminarie belichten we zowel de algemene principes van het preventieve luik van de Witwaswet (meldingsplicht aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking) als het strafrechtelijke luik van het misdrijf witwassen, uitgaande van de accountancypraktijk. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan een aantal andere praktische (gewijzigde) zaken, zoals de aansprakelijkheid van de bankier en de beperking op cash betalingen, en de gewijzigde bepalingen in het strafrechtelijk luik.

Programma

 • Kritische analyse van de indicatoren
 • De relatie naar het fiscaal strafrecht
 • Bespreking van een aantal praktijkvoorbeelden van witwassen, op nationaal en internationaal vlak
 • Wat houdt de meldingsplicht concreet in?
 • Wat zijn de risico’s als ik als cijferberoeper nalaat de meldingsplicht te doen?
 • Wat zijn mijn verplichtingen ten aanzien van het personeel in een accountantskantoor?
 • Hoe moet ik mij gedragen ten aanzien van de cliënt na de meldingsplicht?
 • Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
 • Hoe kan ik mij als boekhouder of accountant indekken tegen het risico?
 • Vanaf wanneer ben ik mededader of medeplichtige aan een witwasmisdrijf?
 • Wat zijn de strafrechtelijke sancties?
 • Kan ik een beroepsverbod opgelegd krijgen?
 • Tot welke bedragen zijn cash transacties nog toegelaten, en hoe hierop anticiperen?
 • Wat zijn de risico’s van herbelegging van “verdachte” gelden in bijvoorbeeld tak21- en tak23- producten?
 • Wat is de relatie tussen de witwaswet en de Europese spaarrichtlijn?

Docent(en)

Guy Poppe

Guy Poppe is advocaat met een bijzondere interesse voor zowel fiscaliteit als vennootschapsrecht. Hij heeft een brede achtergrond als Licentiaat in de Rechten, Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen en Licentiaat in de Handels- en Financiële Wetenschappen. Guy Poppe publiceert in diverse nieuwsbrieven en werkt mee aan fiscale databanken. Hij doceert regelmatig seminaries over fiscale en vennootschapsrechtelijke thema's.

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (3 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (3 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (3 lesuren, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven