Ondanks (of omwille van?) de hoge belastingdruk in ons land werkt de regering Michel I aan fiscale gunstmaatregelen die specifiek voor kmo’s bestemd zijn.

Fiscale gunstmaatregelen voor kmo’s zijn een blijvend onderwerp van discussie. Ondanks de goede intenties van de beleidsmakers in ons land dreigt een complex en ondoorzichtig kluwen van diverse maatregelen te ontstaan. Ziet u als zaakvoerder of fiscaal adviseur nog de bomen door het fiscale bos?

Programma

De voorbije jaren werden de volgende maatregelen voorgesteld:

 • Verlaagde roerende voorheffing voor dividenden van kmo’s
 • Herintroductie van de gewone investeringsaftrek voor kmo’s
 • Soepeler standpunt vanwege de fiscus i.v.m. de aanslag geheime commissielonen
 • Fiscus stelt zich ook soepeler op t.a.v. vergoedingen voor dienstreizen
 • Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werknemers tewerkgesteld in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten wordt verhoogd tot 80 %
 • Aftrek voor octrooi-inkomsten toegankelijker voor meer kmo’s
 • Verhoging van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
 • Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid van 15,6 naar 17,8 %
 • Fiscale voordelen voor overuren

De federale regering Michel I stelde enkele maanden geleden de volgende nieuwe maatregelen voor:

 • Fiscale stimuli bij de opstart van kmo's
 • Kaaimantaks of doorkijkbelasting
 • Verhoging van de fiscale en sociale werkbonus
 • Uitbreiding van de liquidatiereserve
 • Verhoogde investeringsaftrek voor kmo's
 • Intercommunales - specificaties

Bovendien wou de regering startende ondernemingen ondersteunen met maatregelen op 3 niveaus:

 • Fiscale ondersteuning voor investeerders in crowd funding
 • Belastingvrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen
 • Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Dringend tijd voor een grondige update van deze materie. Dit seminarie schept klaarheid.

Docent(en)

Delphine Vanassche

Delphine Vanassche, manager Tax & Legal, Vandelanotte Accountancy

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (3 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (3 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (3 lesuren, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven