De komende jaren is er nauwelijks ruimte voor loonstijgingen in ondernemingen. Nochtans woedt de ‘war for talent’ heviger dan ooit tevoren. Het is dus cruciaal dat goede en gemotiveerde werknemers aan boord komen en blijven van een onderneming.

Dit praktijkseminarie biedt u een helder overzicht van de meest voorkomende extralegale voordelen. U krijgt eerst een beknopte schets van het fiscale kader, aangevuld met sociale zekerheid aspecten. Daarna wordt elk extralegaal voordeel toegelicht vanuit fiscale en arbeidsrechtelijke invalshoek. De volgende voordelen komen aan bod:

 • Bedrijfswagen
 • Kostenvergoedingen
 • GSM
 • Maaltijdcheques
 • Ecocheques
 • Laptop
 • Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90)

Tijdens deze studienamiddag ontdekt u de spelregels voor een correct en efficiënt verloningsbeleid. U verneemt ook wat de houding is van de belastingadministratie en sociale inspectie tegenover bepaalde extralegale voordelen.

Programma

1. (Para)fiscale aspecten

 • Onder welke voorwaarden zijn extralegale voordelen belastbaar?
 • Hoe bepaalt u als werkgever de waarde van de voordelen?
 • Hoe worden kosten eigen aan de werkgever terugbetaald aan de werknemer?
 • Welke akkoorden kunt u als werkgever afsluiten met de belastingadministratie?
 • Welke voordelen zijn vrijgesteld? Welke formaliteiten moet u vervullen?

2. Socialezekerheids- en arbeidsrechtelijke aspecten

 • Wanneer zijn maaltijdcheques niet onderworpen aan RSZ-bijdragen?
 • Moet de werknemer de bedrijfswagen inleveren tijdens ziekte en/of vakantie? Kan een werkgever eenzijdig het type van bedrijfswagen terugschroeven?
 • Is de 'sky' werkelijk de 'limit' voor forfaitaire representatievergoedingen?
 • Kan een werkgever eenzijdig inhoudingen doen op het loon van de werknemer ter compensatie van schulden, door schade aan bedrijfswagen, enz.?
 • Hoe verschaft men RSZ-vrij PC's aan werknemers?
 • Is een werkgever verplicht om een bedrijfswagen ter beschikking te laten bij ontslag? Welke gevaren liggen hier op de loer? Hoe recupereert een werkgever een bedrijfswagen die een werknemer weigert terug te geven?
 • Kan men in het kader van herstructurering zomaar morele schadevergoedingen toekennen?
 • Hoe tellen voordelen van alle aard mee in de opzeggingsvergoeding?
 • Wat is het lot van een non-concurrentievergoeding?

Docent(en)

Jan Van Bellinghen

Jan Van Bellinghen, juridisch consulent, Partena SSE

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (3 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (3 lesuren, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven