• Wilt u een handig overzicht van alle relevante documenten uit de personeels- en loonadministratie?
 • Wilt u aangiftes en attesten van de payroll correct en tijdig invullen?
 • Wilt u veel voorkomende valkuilen in de sociale wetgeving vermijden?
 • Wilt u snel en foutloos antwoorden op concrete vragen van collega's of klanten?

Tijdens deze praktijkopleiding leert u hoe u sociale documenten correct invult. U krijgt een evenwichtige combinatie van theorie en praktijk. U oefent en maakt berekeningen op basis van cases en vraagstukken. Bovendien is er volop ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen met collega-deelnemers.

Programma

1. Verplichtingen tegenover de werknemer

 • Arbeidsreglement + CA104
 • Arbeidsovereenkomst
 • Bijzondere clausules in de arbeidsovereenkomst

2. Arbeidsreglementering

 • Wederzijdse plichten van werkgever en werknemer
 • Gelijke beloning man en vrouw
 • Loonbegrip en loonnorm
 • Loon en loonbeslag

3. Voordelen van alle aard

 • Huisvesting, maaltijden
 • Transportvergoeding
 • Onkostenvergoeding
 • Bedrijfswagens
 • Gsm, smartphone, iPad/tablet, internet, PC
 • Maaltijdcheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques
 • Premies geboorte, huwelijk, anciënniteit
 • Loonbonus (= niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel / CAO nr. 90)
 • Innovatiepremie

4. Schorsing van de arbeidsovereenkomst

 • Begrip schorsing
 • Ziekte en ongeval
 • Tijdskrediet en thematische verloven
 • Dwingende reden
 • Klein verlet
 • Jaarlijkse vakantie
 • Moederschapsrust en vaderschapsverlof
 • Borstvoedingsverlof en -pauzes
 • Educatief verlof
 • Tijdelijke werkloosheid
 • Overige gevallen

5. Arbeidsduur/deeltijds werk

 • Arbeidsduur
 • Feestdagen
 • Begripsomschrijving en soorten deeltijdwerk
 • De 1/3de-regel en uitzonderingen
 • Overloon voor deeltijdsen
 • Bekendmakingen, controledocumenten en registers
 • Voorrang op deeltijdvacature
 • Deeltijds werk vs. feestdagen

6. 'Practicals' over diverse thema's

 • Dimona en Limosa-aangifte
 • Welzijn en veiligheid
 • Checklist bij aanwerving
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 • Kinderbijslagfonds
 • Vakantiekas
 • Arbeidsongevallenverzekering
 • Ondernemingsloket (Kruispuntbank)
 • Van bruto naar netto toegelicht
 • Loonberekeningsoefeningen: arbeider / bediende; berekening RSZ, schalen bedrijfsvoorheffing, werkbonus, bijzondere bijdrage sociale zekerheid,…; impact wijzigingen fiscale situatie; diverse voordelen allerlei aard
 • Pro-rataberekening
 • Berekening totale loonlast
 • Vakantieattesten: berekenen van aantal dagen, bedrag en regularisatie
 • Aangifte RSZ, bedrijfsvoorheffing en doorstortingen
 • Jaarlijkse fiscale aangiften (281.10 en 325.10)

7. Einde van de arbeidsovereenkomst

 • Ontslagprocedures
 • Opzeggingstermijn (+ oefeningen)
 • Modellen ontslagbrief
 • Berekening opzeggingsvergoeding (+ oefening)
 • Sollicitatieverlof
 • Schorsing van de opzeggingstermijn
 • Beschermde statuten
 • Ontslag bij brugpensioen en rustpensioen
 • Overige vormen van contractbeëindiging
 • Document volledige werkloosheid C4
 • Aanvraag van werkloosheidsuitkering
 • Tewerkstellingsattest
 • Outplacement

8. Eindeloopbaan

 • Tijdskrediet
 • Brugpensioen
 • Rustpensioen

Docent(en)

cr-00030383

Veerle Van Daele

Veerle Van Daele, legal team manager, Partena Sociaal Secretariaat

cr-01803509

Katy Lievens

Katy Lievens, hr-consultant, Partena Sociaal Secretariaat

Hans Tillie

Hans Tillie is manager hr & facilities bij Atradius Information Services. In het verleden was hij actief als advocaat aan de Balie van Brussel, als hr-manager bij Levi Strauss en Stater Belgium en als adviseur bij Agoria. Hans is regelmatig spreker op studiedagen en congressen over sociaaljuridische thema's.

cr-01803425

Anke Elsen

Anke Elsen, senior legal consultant, Partena SSE

Praktische informatie

Prijs: 1 950 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (42 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (42 lesuren, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven