Als cijferberoeper volgt u de fiscale actualiteit op de voet zodat u uw klanten optimaal kunt adviseren. Daarbij is het van groot belang dat u als adviseur anticipeert op wijzigingen die op til zijn.

Een van de aandachtspunten is o.a. het vooruitkijken naar de “onbeschermde flank” van belastingplichtigen, met name waar de fiscus in de nabije toekomst hard zou kunnen toeslaan (en waar de signalen reeds meer dan aanwezig zijn). Een pijnpunt van formaat hierbij is een correcte waardering at arm’s length, die zonder meer moet toegepast worden bij elke intracompany-verrichting, van welke aard ook. De praktijk leert echter dat hier nog veel werk aan de winkel is.

Indien u zich als fiscaal adviseur kunt bekwamen in deze te verwachten regelgeving, dan zult u in staat zijn om grote problemen te vermijden voor uw klanten en uw kantoor.

Tijdens dit seminarie besteedt uw docent uitgebreid aandacht aan concrete thema’s die de nodige aandacht verdienen (zie Programma).

Pluspunten

Zoals bij elk themaseminarie van Fiscaal Informatief krijgt u volop de kans om eigen vragen te stellen. Bovendien besteedt uw docent ruim aandacht aan concrete praktijkcases en frequent voorkomende voorbeelden.

Programma

1. De waardering van vruchtgebruik anno 2016/2017

  • Veranderende rechtsleer
  • Kentering van de fiscale administraties: volgen of weerstand bieden?
  • Einde van de methode-Ruysseveldt in zicht?

2. Leasingcontracten en waardering

Blijf het bos door de bomen zien en vermijd de gevaarlijke leasing-“bug”

3. Bezoldigingstheorie

De (economische) grenzen na de Cassatie-arresten van 2015

4. Creatie van holdings

Alle niet-fiscale motieven zijn waardeloos zonder diepgaande verankering in het economisch weefsel, het financieel plan en een correcte waardering.

5. Bestuurs- en managementvergoedingen en tantièmes

  • De achilleshiel van elke groep na een acquisitie?
  • Welke stappen zal de BBI hier ondernemen, rekening houdend met recente rechtspraak?
  • Wat zijn de alternatieven?

6. Start-ups met business angels

Hoe de “kapitaalarme bedenker” passend vergoeden met aandelen e.d. zonder fiscaal buiten de lijnen te kleuren?

7. Transfer pricing

Korte toelichting als bewijs van een “waarderingswereld in verandering”.

De kromme wiskunde van de meerwaardebelasting op aandelen

Docent Robin Messiaen (Spartax) schrijft een opiniestuk over de commotie rond de vermeende behoefte om een meerwaardebelasting op (privaat aangehouden) aandelen te voorzien (daar waar dit op vandaag in regel belastingvrij is). 

Voordeel van alle aard en kadastraal inkomen: een huwelijk op de klippen?

Een tweede opiniestuk van docent Robin Messiaen. Er is heel veel te doen om vastgoed dat in vennootschappen steekt om vervolgens “gratis” gebruikt worden door de zaakvoerder of bestuurder. Robin snijdt drie topics aan als aanleiding voor een bezinningsmoment. 

Docent(en)

Robin Messiaen

Robin Messiaen is advocaat bij Sherpa Law. Hij is gespecialiseerd in vennootschapsbelasting, vastgoedfiscaliteit, herstructureringen en fusies & overnames. Robin is ook deeltijds vrijwillig medewerker aan de vakgroep fiscaliteit van de VUB. Hij is lid van het redactiecomité Accountancy Actualiteit (Kluwer) en werkt mee aan diverse fiscale publicaties zoals AFT en Fiscale Actualiteit (Kluwer).

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
  • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (3 lesuren, in aanvraag)
  • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (3 lesuren, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven