Na deze tweedaagse opleiding maakt u sneller en beter een financiële analyse van een onderneming. En dus excelleert u in uw rol van fiscaal adviseur of zaakvoerder:

 • U ziet tijdig financiële knipperlichten, en u herkent en grijpt financiële kansen. Zowel voor de inschatting van een bedrijfsjaarrekening, investeringen, overnamedossiers, kredietwaardigheid van klanten of keuze van leveranciers bent u uitstekend gewapend.
 • U krijgt de belangrijkste financiële analysetechnieken in de vingers. U leert dus hoe u verschillende ratio’s, analyses en modellen moet gebruiken en hoe u de rendabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit van een onderneming inschat.
 • U vertaalt kengetallen naar trefzekere analyses aan klanten, aandeelhouders, directieleden, medewerkers,…

Programma

A. DAG 1

1. Inleiding

 • Rol en basiscomponenten van financiële analyse van de onderneming
 • Basiselementen

2. Analyse van de jaarrekening op tijds- en structuurbasis

 • Horizontale analyse of analyse in de tijd
 • Verticale analyse of analyse van de structuur

3. Inzicht in de bouwstenen van financiële analyse van een onderneming

 • Liquiditeitsratio's
 • Solvabiliteitsratio's
 • Rentabiliteitsratio's
 • Toegevoegde waarderatio's

4. Relaties en verhoudingen leggen tussen kengetallen

 • Hoe financiële ratio's correct interpreteren en beoordelen?
 • Valkuilen en risico's

B. DAG 2

1. Een vermogensstromenanalyse uitvoeren

 • Vermogensstromen en vermogensstromencyclus
 • Cash flow
 • Nettobedrijfskapitaal, nettobedrijfskapitaalbehoefte en nettokas
 • Aanwendingen en bronnen van vermogen

2. Modellen van succes en faling

 • Definities van ondernemingen in moeilijkheden
 • Schattingsmethoden
 • Modellen en variabelen (OV 82 en OJD 91)
 • Gebruik van de modellen (berekening, classificatie, positionering, opeenvolgende jaarrekeningen)

3. Praktische toepassing op verschillende ondernemingen

Docent(en)

Ludo Theunissen

Ludo Theunissen is voorzitter van het Instituut voor Kredietmanagement en daarnaast actief als consultant en docent. Hij heeft een uitgebreide didactische ervaring als gastprofessor aan de Universiteit Gent, de Vlerick Leuven Gent Management School, UAMS en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

Praktische informatie

Prijs: 990 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Documentatie:

Als deelnemer aan deze opleiding ontvangt u een gratis exemplaar van het ‘Handboek financiële analyse van de onderneming’ (Intersentia, ca. 590 pag., winkelwaarde: 99 euro).

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (14 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (14 lesuren, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven