De wet van 18-12-2015 en het Koninklijk besluit van dezelfde datum tot omzetting van Richtlijn 2013/34 EU in het Belgisch recht hebben aanzienlijke wijzigingen aangebracht aan het Wetboek van vennootschappen en aan het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering ervan en, in mindere mate, aan verschillende andere wetten en besluiten. De CBN heeft eveneens verschillende adviezen opgesteld m.b.t. deze wijzigingen.

De nieuwe jaarrekeningmodellen hebben talrijke gevolgen voor de eindejaarsrapportering. Voor de boekjaren begonnen vanaf 1 januari 2016 bestaan er voortaan drie verschillende schema’s van jaarrekeningen. Talrijke vennootschappen zullen gebruik kunnen maken van het microschema. Niettemin bevatten de verkorte en volledige schema’s ook talrijke wijzigingen, vooral maar niet uitsluitend in de toelichting. In bepaalde gevallen moeten ook de waarderingsregels worden aangepast.

Sommige vennootschappen moeten voortaan zelfs een verslag van betalingen aan de overheden opstellen.

Uw resultaten

Tijdens deze seminarie leert u wat de impact is voor uw onderneming.

Jean Pierre Vincke legt haarfijn uit wat de praktische gevolgen zijn van deze belangrijke wijzigingen en beantwoordt al uw vragen zodat u precies weet hoe u aan de slag moet.

Opgelet: tijdens dit seminarie worden de gevolgen voor vzw’s en stichtingen niet besproken.

Programma

Inleiding

 • Bepaling van het toepasbare schema van jaarrekening
 • Eventuele wijzigingen aan de waarderingsregels
 • Wijzigingen aan de voorstelling van de balans
 • Aanpassingen aan de schema’s van jaarrekeningen
 • Wijzigingen m.b.t. de consolidatieplicht
 • Verslag over de betalingen aan de overheden
 • Documenten opgelegd door het Wetboek van vennootschappen die moeten worden opgenomen in de jaarlijkse informatie bestemd voor de ondernemingsraad
 • Documenten over te maken aan de aandeelhouders
 • Bij de NBB neer te leggen documenten

Docent(en)

Jean Pierre Vincke

Jean Pierre Vincke is ere-bedrijfsrevisor en bestuurder van de private stichting 'Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat'. Hij was lesgever aan de Koninklijke Militaire School (KMS) en gastprofessor aan HUB-EHSAL. Jean Pierre Vincke is lid van de Commissie boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR.

Praktische informatie

Prijs: 295 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Extra:

Er worden broodjes voorzien van 12u30 tot 13u.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (3 lesuren)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (3 lesuren)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven